MaxSea navigace

výrobce     cena    


Update k MaxSea TimeZero Navigator

TimeZero Navigator Version 2 je kompatibilní s Windows 8. Nová verze je vylepšena o pokročilejší plánování podle přílivů, odlivů a přílivových proudů. Dále disponuje lepším zobrazováním AIS cílů, novou časovou lištou a nově může zobrazit až dva sonary najednou.

Plánování trasy:Zobrazování AIS cílů:Časová lišta:

Video k produktu:

3 188 Kč


Update k MaxSea TimeZero Explorer

TimeZero Navigator Version 2 je kompatibilní s Windows 8. Nová verze je vylepšena o pokročilejší plánování podle přílivů, odlivů a přílivových proudů. Dále disponuje lepším zobrazováním AIS cílů, novou časovou lištou a nově může zobrazit až dva sonary najednou.

Plánování trasy:Zobrazování AIS cílů:Časová lišta:

Video k produktu:

3 188 Kč

Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

MaxSea Routing modul umožňuje "skutečný" routing trasy její optimalizací vzhledem na předpověď o počasí, poláru lodě a sady plachet, předpověď proudů, výšky vln, případně s omezením na max. vítr ve kterém má loď plout,...

Extrémní vítr může plavbu výrazně zpomalit, ale co je důležitější, prostředí plavby se stane nebezpečným pro loď a celou její posádku. Proto je také routing program MaxSea velmi bezpečný. Algoritmus routování se automaticky vyhýbá oblastem s výskytem nastavených max. větrných podmínek a nepošle loď s posádkou do takto nebezpečných kurzů.


Unikátní metoda výpočtu optimální trasy (routing vyvinutý společností MaxSea) je založena na výpočtu a zobrazení isochron. Isochrony jsou definovány jako skupiny bodů, kterých může loď dosáhnout za stejný časový úsek v závislosti na počasí a rychlosti lodě. Rychlost lodě je proměnná, která se získává z polárního diagramu zobrazujícím závislost rychlosti lodě na rychlosti větru při daném úhlu náběhu.

Například pokud je rozdíl mezi 2 isochronami 3 hodiny, první isochrona představuje kam může loď doplout za 3 hodiny, druhá isochrona ukazuje kde bude loď po 6ti hodinách plavby, třetí ukazuje kde bude po 9ti hodinách, atd.

Tvar zobrazených isochron pak představuje zobrazení globálních podmínek pro plavbu. Pokud tedy vidíme na obrázku na západě hustší síť isochron a naopak na východě větší odstup isochron, pak východní část bude představovat lepší podmínky pro plavbu.jasně červená čára tak ukazuje optimální trasu plavby.

Popíšeme si následující příklad trasy a zobrazení. Žluté čáry představují isochrony. Barvy plochy představují teplotu na povrchu moře. Velké žluté šipky zobrazují mořské proudy, tenké šipky zobrazují směr a sílu větru.


Na následujícím obrázku je jasně zřetelné, že na počátku trasy se isochrony rozšiřují směrem na východ. Širší rozestup isochron znamená, že za stejný čas loď upluje větší vzdálenost. Proto optimální trasa vybrala východní směr, a využívá těchto lepších podmínek.


Program MaxSea tak pomáhá navigátorovi myslet dopředu s ohledem na předpověď počasí a vymýšlí optimální variantu trasy. Protože se předpověď může rychle změnit nebo může být nepřesná, MaxSea poskytuje navigátorům ty nejlepší nástroje aby se trasa znovu optimalizovala a přepočítala.

Optimalizace trasy pomocí programu MaxSea poskytuje kapitánovi či navigátorovi řadu výkonných nástrojů pro správná rozhodnutí tak, aby plavba byla bezpečná a co nejlépe strategicky naplánovaná.

Video k produktu:6 408 Kč
Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

6 408 Kč


MaxSea Advanced Routing
nabízí lepší výkon ve výpočtu trasy a větší přesnost potřebnou pro nejnáročnější podmínky. Pokročilým námořníkům umožňuje ručně nastavit údaje o počasí a získat tak přesnější výstupy. Rovněž poskytuje kapitánovi možnost variability trasy tak, aby snadno identifikoval konkrétní strategické momenty na trase a vybral si tu optimální.

Varibialita trasy:
Video:

9 628 Kč
Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

12 848 Kč
Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

16 068 Kč
Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

24 118 Kč

Racing modul umožňuje navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.


34 092 KčJsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:
Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:38 962 Kč


Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

50 651 Kč


Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

58 443 Kč


Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci.

Mimo základní běžné funkce programu nabízí mnoho dalších funkcí, které jej naprosto odlišují od ostatních programů a výrazně převyšují jejich schopnosti. Jde například o online nanesení vrstvy předpovědi počasí nad mapou.

Jachtaři vědí, že přímá trasa mezi počátečním bodem a cílem není nejrychlejší. Optimální trasu ovlivňuje mnoho faktorů. Program proto nejenom nanese vrstvu počasí nad mapou, ale pokud máte zadanou trasu, trasa se optimalizuje podle síly a směru větru v daném čase a místě, proudu, vln, dokonce s ohledem na poláru oplachtění tak, abyste byli v cíli co nejrychleji.

Proto tento program používají přední světoví jachtaři na offshore závodech, ale je také perfektním pomocníkem při offshore plavbách všeho druhu. Je používaný na Vendée Globe, používají jej také: Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Maud Fontenoy, Alain Gautier, Loïck Perron, Yves Parlier, Mike Golding, z českých jachtařů například David Křížek a mnoho dalších.

Video o programu MaxSea:Pro optimalizaci trasy je nutno zakoupit další modul.
Rozdíly mezi verzemi a moduly najdete zde.

MaxSea se dodává ve verzi Navigator nebo vyšší Explorer.
Přídavné moduly jsou:
 1. Routing modul
 2. Race modul
Routing modul umožňuje navíc optimalizaci trasy vzhledem na předpověď o počasí. Optimalizuje trasu podle poláry lodě a sady plachet, proudů,...

Race modul navíc umožňuje poopravit předpovědi o počasí, zobrazuje a počítá další varianty tras.

Mapa obsažená v tomto balíku je:

Další mapy je možné samozřejmě dokoupit.

MaxSea umožňuje zobrazení přímo na podkladu mapy informací z mnoha dalších přístrojů, které má loď na palubě.

Příkladem jsou data z AIS, FLIR, radaru,...
Video o propojení MaxSea s dalšími přístroji:

70 132 Kč
Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 2842 e-shop systém banan.cz