Sw, Hw, publikace

výrobce     cena    

Vzpomínky na dětství jsem psal na moři. V této publikaci jsem zachytil svoje dětství z konce čtyřicátých a začátku padesátých let. Z povídek cítím stesk, ale je v nich i humor, který dokreslují ilustrace Jana Steklíka.

40 Kč

Druhé pokračování příběhů ze Znojma volně navazuje na útlou knížku Jak nelze zabít město. Další vzpomínky na dětství z konce čtyřicátých a začátku padesátých let, které jsem doplnil vlastními ilustracemi.

40 Kč

Třetí a poslední pokračování příběhů o dětství ve Znojmě. Volně navazuje na Knížky jak nelze zabít město a Ring volný – třetí kolo.

40 Kč

RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, autor: Tento příběh o vnučce Oceánu se mnou plul desítky let po mořích. Měnil se v čase stejně jako já. Snad nebude přehnané když přiznám, že se mnou i stárnul. Součástí knihy je i CD, kde tento příběh namluvil Alfréd Strejček, čtený text doprovází hudba Štěpána Raka. 2. vydání, 40 stran, formát 145x145 mm

98 Kč
Akce
Život v kleči aneb Za hory za doly

Příběhy z Krakonoš a Karvinska. Osudy hrdinů této knihy jsou důkazem, že žádný režim nedokáže zcela zničit kvalitu života. V prosté soudržnosti a přátelství je dostatek svobody, aby mohl člověk kráčet vzpřímeně v kleče i v kleči. 148 stran

127 Kč
Akce
DVD – Co přinesly vlny a odvál vítr

RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, autor: Z posledních deseti let jsem natočil 4,5 hodinový dokumentární film. V něm jsou obrazy popsané i nepopsané ve stejnojmenné knize. Pokusil jsem se zachytit atmosféru přelidněného světa i odlehlých míst. Chci věřit, že z mých napsaných slov i filmových obrazů budete cítit moje okouzlení a radost z každé prožité vteřiny. 4,5 hod. filmu na 3 DVD

144 Kč
Akce
Moře solí země

Kniha známého autora a mořeplavce Rudy Krautschneidera. Obsah této knihy snad nejlépe představí motto v jejím úvodu: „Náš svět mi voní nejenom mořem a orchidejemi v džungli, ale i mrkví a salátem na záhonech českých zahrad. Zachycuji perem i svými filmy jeho obrazy, které mě neustále fascinují. Jsem rád, že mohu toto nekonečné moře příběhů vnímat a plout v něm ke stále novým a neznámým břehům.“ 324 stran, součástí knihy je CD s fotografiemi z celého světa.

150 Kč
Akce
Co přinesly vlny a odvál vítr

RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, autor: Kniha vypráví o stavbě a části plavby české plachetnice Victoria, která se v roce 2004 vrátila z pětileté plavby kolem světa. Popsal jsem zde i plavby do polárních moří – například k Islandu, do Grónska či do Antarktidy. A nechybí ani příběhy o výjimečných lidech, bez ohledu na to, zda jsou spjati s mořem či nikoli. Součástí knihy je i CD, které obsahuje na 500 barevných fotografií z plaveb všemi oceány, ale také stavby lodí, lidi a nádhernou přírodu všech klimatických pásem. Najdete zde i na 300 fotografií podmořského života, jak je zachytil Zdeněk Tobola.

161 Kč
Akce
Legenda dobyvatelů

RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, autor: Příběhy dřevorubců a nádeníků, kteří se krumpáčem a sekerou probili ke zralosti. Jejich přátelství bylo tím nejryzejším projevem lidství a jeho poplatnost je stále mimořádně aktuální. Pro hrdiny Legendy dobyvatelů byla šedesátá a sedmdesátá léta těžká, ale oni tehdy nevěděli, že prožívají svá léta nejšťastnější.

164 Kč

RUDOLF KRAUTSCHNEIDER, autor: Na tomto 2 DVD uvidíte moře a pevniny, faunu a flóru, tropické i polární pásmo, moai a ledovce, kosatky a tučňáky, chudáky a milionáře, veterány i děti, polynéské zpěváky a zpívající psy. Uslyšíte názory, se kterými nemusíte souhlasit, ale které je možná dobré si vyslechnout. Tento sto osmdesát minut dlouhý krátký film vám snad dokreslí to, co jsem v textu stejnojmenné knihy nedokázal napsat.

174 Kč

Obsah:


1. Mezinárodní pásmo VHF pohyblivé námořní služby 5

Tísňové vysílání a navazování spojení (kanál 16) 5

Přístavní manévry (Port operation channels) 5

Kanály pro komunikaci mezi plavidly (Intership channels) 6

Veřejná korespondence ( Public correspondence channels) 7

Bezpečnost jachet (Small craft safety channel) 7

„Soukromé“ kanály (Private channels) 7

Kanál 70 8

2. Volba radiotelefonu a jeho instalace 9

Počet kanálů 9

Možnost dvojího poslechu („Dual Watch“) 9

Starší radiotelefony VHF 9

Simplex a Duplex 9

Squelch 10

Výkon vysílače 10

Antény 10

MF a MF/ HF radiotelefony 11

EPIRB – radiová bóje pro označení místa katastrofy. 12

SART – Search And Rescue Transponder – tísňový radarový odpovídač 12

Volací značka a identifikační číslo MMSI 13

3. Provozní pravidla a standardní výrazy 14

Metodické karty 14

Ochrana telekomunikačního tajemství 14

Ochrana před vzájemným rušením 15

Řízení komunikace 15

4. Volání a odpověď na volání, veřejná korespondence 23

Přednosti zpráv v námořní pohyblivé službě 23

Volání jiného plavidla 23

5. Volání v tísni 26

Tísňové kmitočty 26

Tíseň - distress 26

Tísňové volání – distress alert 27

Tísňová zpráva - distress message 27

Povinnost potvrdit příjem volání v tísni 28

Potvrzení příjmu tísňové zprávy 29

Uvolnění klidu na tísňovém kmitočtu 32

Ukončení komunikace v tísni 33

6. Pilnostní a bezpečnostní signál 34

Pilnostní signál - urgency 34

Bezpečnostní signál - securite 35

Lékařská pomoc – medical assistance 36

Konzultace s lékařem – medical advice 36

7. Rádiový deník (Radio-telephone log) 38

8. Nesprávné použití radiotelefonu VHF 38

Kanál 16 38

Opakované volání 38

Navázání spojení 39

Technika řeči 39

Vypnutí radiotelefonu 39

Vysílání 39

Over a out 39

Pobřežní stanice 39

9. Občanské pásmo 40

189 Kč

Základy astronavigace - učebnice Petra Scheiricha, která je k dispozici zdarma pro účastníky kurzů astronavigace.


Poznámka autora:
Učebnice a zároveň praktická příručka pro ty, kteří s astronavigací začínají. Vysvětluje základní pojmy užívané v astronavigaci, práci se sextantem a Námořním Almanachem, dvě hlavní metody používané v astronavigaci - metodu pravého poledne a metodu interceptu,
i něco navíc.

Obsah:
 1. Úvod
 2. Souřadnice a jednotky užívané v astronavigaci
  1. Sférické souřadnice
  2. Obzorníkové (azimutální) souřadnice
  3. Rovníkové (ekvatoreální) souřadnice
  4. Námořní míle
 3. Sextant a jeho použití
  1. Princip a základní prvky sextantu
  2. Seřízení a odečet hodnoty
   1. Davis Mark 3
   2. Davis Mark 15
  3. Kde lze zakoupit sextant
 4. Měření výšky nebeských objektů pomocí umělého horizontu
 5. Měření výšky nebeských objektů nad mořským horizontem
 6. Opravy měřené výšky
  1. Refrakce
  2. Paralaxa
  3. Semidiameter
  4. Souhrn oprav
 7. Přesný čas
 8. Metoda pravého poledne
  1. Základní principy
  2. Měření a zpracování
  3. Oprava zeměpisné délky určené ze stanovení pravého poledne
 9. Zeměpisná šířka z výšky Polárky
  1. Šířka určená z horní nebo dolní kulminace Polárky
  2. Šířka ze dvou výšek Polárky s odstupem 11 h 58 m
  3. Šířka určená z jedné výšky Polárky
   1. Použití Nautical Almanacu
 10. Navigační hvězdy
 11. Metoda interceptu
  1. Princip stanovení polohy ze dvou měření výšek
  2. Nahrazení pozičních kružnic pozičními liniemi
  3. Chyba v určení fix-u. Které objekty pro měření si vybrat.
  4. Změna polohy mezi měřeními, přenesení pozičních linií
  5. Stanovení fix-u z více pozičních linií
  6. Rekapitulace a pár poznámek k měření výšek
 12. Stanovení výšky (Hc) a azimutu (Zn) objektu
  1. Stanovení Hc a Zn pomocí webové služby
  2. Stanovení Hc a Zn pomocí softwaru
   1. Navigator Light 32
   2. Interactive Computer Ephemeris 0.51 (ICE)
  3. Stanovení Hc a Zn výpočtem
  4. Stanovení Hc a Zn pomocí nomogramu
 13. Nautical Almanac
  1. Nalezení GHA a deklinace Slunce
  2. Nalezení GHA a deklinace Měsíce
  3. Nalezení GHA a deklinace planety
  4. Nalezení GHA a deklinace hvězdy
  5. Nalezení okamžiku pravého poledne na nultém poledníku (GN)
  6. Tabulky korekcí na refrakci a paralaxu
   1. Mořský horizont, dolní nebo horní limbus
   2. Umělý horizont - výška středu disku
  7. Online Nautical Almanac
 14. Příprava na měření, občanský a nautický soumrak
 15. "Recept" na metodu pravého poledne
  1. Měření s umělým horizontem, použití Nautical Almanacu
  2. Měření nad mořským horizontem, použití Nautical Almanacu
 16. "Recept" na metodu interceptu
  1. Měření s umělým horizontem, použití Nautical Almanacu
  2. Měření nad mořským horizontem, použití Nautical Almanacu
  3. Zákres pozičních linií
Seznam symbolů a zkratek
Literatura a odkazy

193 Kč
Akce
Lidé a oceán

Lidé a oceán Kniha popisuje plavby Rudolfa Krautschneidera, ale hlavně je o lidech moře. Plavby uskutečněné pod československou vlajkou směřovaly do severních polárních krajů, do západní Afriky a Jižní Ameriky. Jejich mementem se stala v roce 1982 válka na Falklandech (Malvíny), kde český mořeplavec plul mezi válečnými konvoji znepřátelených armád jako jediný neutrál. Příběhy jsou provoněné mořem. formát 165 x 240 mm, 204 stran, brož.

196 Kč
Obsah:
Všeobecný průkaz radiotelefonisty, radiotelefonní provoz


Radiotelefonní provoz - obsah:


1. Mezinárodní pásmo VHF pohyblivé námořní služby 5

Tísňové vysílání a navazování spojení (kanál 16) 5

Přístavní manévry (Port operation channels) 5

Kanály pro komunikaci mezi plavidly (Intership channels) 6

Veřejná korespondence ( Public correspondence channels) 7

Bezpečnost jachet (Small craft safety channel) 7

„Soukromé“ kanály (Private channels) 7

Kanál 70 8

2. Volba radiotelefonu a jeho instalace 9

Počet kanálů 9

Možnost dvojího poslechu („Dual Watch“) 9

Starší radiotelefony VHF 9

Simplex a Duplex 9

Squelch 10

Výkon vysílače 10

Antény 10

MF a MF/ HF radiotelefony 11

EPIRB – radiová bóje pro označení místa katastrofy. 12

SART – Search And Rescue Transponder – tísňový radarový odpovídač 12

Volací značka a identifikační číslo MMSI 13

3. Provozní pravidla a standardní výrazy 14

Metodické karty 14

Ochrana telekomunikačního tajemství 14

Ochrana před vzájemným rušením 15

Řízení komunikace 15

4. Volání a odpověď na volání, veřejná korespondence 23

Přednosti zpráv v námořní pohyblivé službě 23

Volání jiného plavidla 23

5. Volání v tísni 26

Tísňové kmitočty 26

Tíseň - distress 26

Tísňové volání – distress alert 27

Tísňová zpráva - distress message 27

Povinnost potvrdit příjem volání v tísni 28

Potvrzení příjmu tísňové zprávy 29

Uvolnění klidu na tísňovém kmitočtu 32

Ukončení komunikace v tísni 33

6. Pilnostní a bezpečnostní signál 34

Pilnostní signál - urgency 34

Bezpečnostní signál - securite 35

Lékařská pomoc – medical assistance 36

Konzultace s lékařem – medical advice 36

7. Rádiový deník (Radio-telephone log) 38

8. Nesprávné použití radiotelefonu VHF 38

Kanál 16 38

Opakované volání 38

Navázání spojení 39

Technika řeči 39

Vypnutí radiotelefonu 39

Vysílání 39

Over a out 39

Pobřežní stanice 39

9. Občanské pásmo 40

218 Kč
Nové
Lodní deník

Lodní deník. 240 stran. Důležitý prvek pro jakoukoliv plavbu. Obsahuje přehledné tabulky pro záznamy o plavbě, počasí a posádce.   lodní deník formátu A4 s tkanou záložkou. Graficky zpracovaný barevný "LODNÍ DENÍK" pro  plavby s předtištěnými kolonkami pro záznamy po hodinách a až 34 týdnů denních zápisů. Lze používat jak pro několik charterových plaveb, tak jako tzv. "majitelský" pro jednu loď  (zhruba deník na jednu sezónu 8-9 měsíců).   V úvodu je návod pro vyplňování deníku, crewlist (seznam posádky) a tabulky síly a rychlosti větru, velikosti vln a oblačnosti. Každá strana má potom, mimo denních záznamů, pole pro poznámky, kontrolní položky před vyplutím a sumář upluté vzdálenosti.    Formát A4 - 215 x 305 mm, pevná vazba V8.   Laminovaný povrch desek (lze popisovat značkovači a lihovým fixem).

240 Kč

Autor RUDOLF KRAUTSCHNEIDER:

V knize jsem popsal plavbu kolem světa v pásmu Antarktis, přistání na pustých ostrovech, ale i barvitost Austrálie, Afriky, Jižní Ameriky a polárních stanic. Tuto tři a půl roku dlouhou plavbu absolvovali tři Češi na jachtě Polárka.

Kniha je opět v prodeji. Třetí vydání.

244 Kč
Akce
Plavba po Dunaji

Jedna řeka, sedm zemí   Jaroslav Blahník Pavel Novotný   Kniha popisuje dobrodružnou přes 1 000 Nm dlouhou plavbu začínající ve slovenském přístavu Patince s cílem v tureckém Istanbulu. Vyprávění Jaroslava Blahníka spolu se záznamy z lodního deníku Pavla Novotného vtáhnou čtenáře na palubu lodě JAFIPAPA, s níž autoři dopluli přes Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko až do Černého moře. Jejich zážitky jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací, praktickými mapkami i tabulkami s podrobnými informacemi o plavbě a GPS souřadnicemi.

276 Kč
Akce
Dovolená na jachtě

276 Kč


Popis
Soubor testových otázek je pomůckou pro získání průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla nebo mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla (oblast plavby C) a obsahuje přípravné otázky z oboru: * mezinárodní námořní právo a předpisy * základy navigace a značení vodních cest * základy meteorologie * základy bezpečnosti a záchrany života na moři
Specifikace
/ Tato aplikace vám podle vámi zvoleného typu pokládá náhodně nebo sousledně otázky, které se vyskytují u zkoušek. Na konci nebo kdykoliv v průběhu testu máte možnost vyhodnotit svoje odpovědi a zjistit, jestli jste u této "virtuální" zkoušky prospěli. Poznámka: tvůrce programu neručí za vaše znalosti a nemůže garantovat úspěch při zkouškách. Složení zkoušek podléhá vyhláškám ministerstva dopravy a více informací získáte na stránkách www.spspraha.cz Software je zasílán elktronicky emailem.

278 Kč


Popis
Soubor testových otázek je pomůckou pro získání průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla nebo mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla - plachetnice Tato aplikace vám podle vámi zvoleného typu pokládá náhodně nebo sousledně otázky, které se vyskytují u zkoušek. Na konci nebo kdykoliv v průběhu testu máte možnost vyhodnotit svoje odpovědi a zjistit, jestli jste u této "virtuální" zkoušky prospěli.
Specifikace
Poznámka: tvůrce programu neručí za vaše znalosti a nemůže garantovat úspěch při zkouškách. Složení zkoušek podléhá vyhláškám ministerstva dopravy a více informací získáte na stránkách www.spspraha.cz Software je zasílán elktronicky emailem.

278 Kč


Popis
Soubor testových otázek je pomůckou pro získání průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla nebo mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla (oblast plavby I) a obsahuje přípravné otázky z oboru: * Řád plavební bezpečnosti * signalizace plavidel * zvukové signály * signální znaky na vodní cestě * vytýčení vodních cest * technické základy * signální znaky na vodní cestě * první pomoc
Specifikace
Tato aplikace vám podle vámi zvoleného typu pokládá náhodně nebo sousledně otázky, které se vyskytují u zkoušek. Na konci nebo kdykoliv v průběhu testu máte možnost vyhodnotit svoje odpovědi a zjistit, jestli jste u této "virtuální" zkoušky prospěli. Poznámka: tvůrce programu neručí za vaše znalosti a nemůže garantovat úspěch při zkouškách. Složení zkoušek podléhá vyhláškám ministerstva dopravy a více informací získáte na stránkách www.spspraha.cz Software je zasílán elktronicky emailem.

278 Kč
Akce
První pomoc na palubě

Na moři nejde jednoduše zvednout telefon, vytočit ambulanci a počkat, až přijede. Na moři je nutné konat ihned a nedá se spoléhat na pomoc zvenčí. Musíte se bez pomoci obejít a to celé hodiny, nebo i dny. První pomoc na palubě může zachránit život. Žádna loď by bez ní neměla vyplout. KNIHA PRO OKAMŽIKY, KDY NENÍ MOŽNÉ JEDNODUŠE ZVEDNOUT TELEFON A ZAVOLAT AMBULANCI. Kniha První pomoc na palubě popisuje základní úkony, kterými je možné zranění nebo nemoci přivést pod kontrolu a postiženého stabilizovat. Každá kapitola a každé téma je koncipované tak, aby požadované informace bylo možné získat rychlým pohledem. Jazyk knihy je jednoduchý a výstižný a tam, kde je to vhodné, je doplněn sérií fotografií, které exaktně ukážou, jak postupovat. A stejným způsobem, jakým lze knihu číst, je možné podle ní i provádět první pomoc. Jenoznačné rady pomohou dostat vzniklou situaci pod kontrolu, postiženého stabilizovat a poskytnout mu adekvátní ošetření. Originál vydalo anglické námořní a jachtařské nakladatelství Wiley Nautical a to v lednu 2011! Sandra Roberts, je lektor senior Námořní akademie ve Warsashu (Anglie) kde přednáší první pomoc a medicínské aspekty pobytu na moři. Své více jak čtyřicetileté praktické zkušenosti s první pomocí získala nejen díky své jachtařské zálibě, ale také díky službě v armádě UK. Autor: Sandra RobertsFormát: B5Počet stran: 128 barevných, s obrázky a fotografiemi

334 Kč

Počasí ovlivňuje na moři každého. Ať už se zdržujete u pobřeží, cestujete mezi přístavy nebo plachtíte na jiný kontinent. Vždycky musíte počítat s počasím a vždy jej musíte zahrnout do svých plánů. Není důležité, jestli jste mořský vlk na cestě kolem světa, nebo nadšený začátečník poprvé na lodi v Jaderském moři. Počasí je na moři pánem a je v nejvlastnějším zájmu každého pokušitele slaného živlu počasí znát a naučit se jej předvídat. ZNALOST POČASÍ MŮŽE POMOCI PŘEŽÍT!

378 Kč
Akce
La Grace pluje

Někdy před lety existoval kluk a ten kluk měl sen. To není nic divného, spousta kluků má sny. Ale tenhle kluk si ten sen pamatoval a když se stal mužem, řekl si, že je načase s tím něco udělat. A tak šel a ten sen si splnil. Kniha o české lodi, co se zrodila v Egyptě, o partě lidí, kteří jí vdechli život, a o tom, jak je dobré nepřestat snít.  

380 Kč

Obsah: Trimování hlavní plachty a geny * Aerodynamika * Zdánlivý vítr * Kurzová růžice * Tvar plachty * Trimovací prostředky * Různé * Trimování geny * Stabilita * Návětrnost a závětrnost * Trimování hlavní plachty * Vzájemné ovlivňování plachet * Boční a zadní kurzy * Značky/různé * Příklady trimování * Refování * Problémy/řešení * Shrnutí Trimování spinakru * Typy spinakrů * Výbava a pojmy * Příprava spinakru * Zvedání spinakru * Úhel spinakrového pně * Výška spinakrového pně * Profil spinakru * Zadní kurz * Boční kurzy * Vynucené vyostření * Kormidlování za silného větru * Halzování se spinakrem * Halza „od konce ke konci“ * Halza se dvěma spinakrovými pni * Halza se skloněným pněm * Stahování spinakru * Genakr Seřizování takeláže * Typy oplachtění * Příčné ladění * Ladění v podélné ose * Napětí zadního stěhu * Předepínání lanek a tyčovin * Předepínání obvodových vantů * Základní průhyb stěžně * Stěžně vetknuté do kýlu * Maximální průhyb stěžně * Redukované oplachtění * Trimování pod plachtami * Boční srovnání stěžně * Nastavení podsálingových vantů * Vícenásobné sálingy * Diagram trimování * Různé * Proč napětí? Přehledná příručka pro každého jachtaře. Naučí vás, jak nejlépe trimovat plachty a takeláž. Jsou v ní shrnuty všechny teorie a praktická pravidla.

391 Kč
Akce
COLREG 1972

Více než 100 různých zobrazení světel a znaků lodí.

391 Kč

3. zcela přepracované vydání učebních skript pro oblast plavby C + B - pobřežní plavba + mořská plavba.


1. Základní informace o Zemi 6
1.1. Odečtení polohy z mapy 9
1.2. Vynesení polohy do mapy 11
2. Základní informace o mapách 13
2.1. Námořní mapy 15
2.2. Přesnost mapy 21
3. Měření vzdálenosti na mapě, měření rychlosti a hloubky, kurz a náměr 24
3.1. Měření vzdálenosti a rychlosti 24
3.2. Hloubka 26
3.3. Kurz a náměr 27
3.4. Plavba po rovnoběžce 29
4. Variace, deviace, oprava kurzu a náměru 30
4.1. Značení variace na mapách 32
4.2. Deviace 34
4.3. Použití variace a deviace 37
4.4. Sestrojení deviační tabulky 38
5. Působení větru na plavidlo 40
5.1. Zahrnutí driftu při výpočtu kurzu kompasového 42
6. Plavba v proudu 43
6.1. Působení proudu na plavidlo 43
6.2. Plavba ke zvolenému cíli v proudu 45
7. Světla, znaky, systém IALA 47
7.1. Majáky (Lighthouses) a světla 47
7.2. Spis Světel (List of Lights) 53
7.3. Systém IALA 56
7.3.1. Laterální znaky systému IALA 56
7.3.2. Kardinální znaky systému IALA 57
7.3.3. Znaky IALA zvláštního určení 58
8. Poloha plavidla 59
8.1. Poziční linie 59
8.2. Transit 60
8.3. Poziční linie ze vzdálenosti 61
8.4. Poloha ze dvou nesoučasných náměrů 62
9. Plavba po loxodromě 63
9.1. Loxodromický trojúhelník 63
9.2. Merkatorův trojúhelník 65
10. Přílivy a odlivy 67
10.1. Používané zkratky 71
10.2. Výpočty v praxi 73
10.3. Tabulky přílivů – Tide Tables 74
10.4. Dvanáctinové pravidlo 79
10.5. Secondary Ports 80
10.6. Vliv počasí na výšku přílivu 86
10.7. Anomálie průběhu přílivu 86
11. Přílivové proudy (Tidal Streams) 88
11.1. Parametry přílivového proudu z atlasu 89
11.2. Parametry přílivového proudu z mapy 91
11.2.1. Přílivový proud mezi Springem a Neapem 92
11.2.2. Interpolace polohy 93
11.2.3 Přílivový proud v určitém časovém období 93
11.3. Jednoduché řešení plavby v proudu 94
12. Sextant v terestrické navigaci 95
12.1. Odčítání úhlů 96
12.2. Chyby sextantu 96
12.3. Chyba kolmosti pohyblivého zrcátka 96
12.4. Chyba kolmosti pevného zrcátka 97
12.5. Chyba indexu 97
12.6. Měření svislého úhlu 98
12.7. Poloha z měření horizontálních úhlů 98
13. Použití radarů na jachtách 101
13.1. Měření vzdálenosti a náměru. 102
13.2. Provoz radaru a jeho nastavení. 103
13.3. Radar jako antikolizní zařízení 105
13.4. Kurz a rychlost druhého plavidla. 106
13.5. Využití radaru za snížené dohlednosti 108
14. Přesnost v navigaci 110
Seznam literatury 112
Přílohy 113

391 Kč

Soubor testových otázek je pomůckou pro získání průkazu:

Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)

Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech).

Zkoušky operátora LRC sestávají z této písemné části, dále ústní zkoušky a praktické zkoušky z anglického jazyka. Program pomáhá naučit se správné odpovědi pro první část písemné zkoušky, kerá se provádí na ČTÚ formou testu. Písemná část testů se skládá ze 3 oblastí a tento program připravuje první z nich, tj. radiokomunikační předpisy. Další dva programy pro LRC zkoušky najdete také u nás v obchodě Marine4U.cz.

Specifikace
Tato aplikace vám podle vámi zvoleného typu pokládá náhodně nebo sousledně otázky, které se vyskytují u zkoušek.

ČTÚ ve vyhlášce č. 157/2005 Sb., zveřejňuje pouze správné odpovědi, proto nesprávné si autoři museli vymýšlet tak, aby se zkoušený musel skutečně zamyslet, která odpověď je správná. Nesprávné odpovědi u reálného testu se ale proto mohou lišit. Správné odpovědi jsou ale totožné se zveřejněnými správnými odpovědi ve zmíněné vyhlášce.

Na konci nebo kdykoliv v průběhu testu máte možnost vyhodnotit svoje odpovědi a zjistit, jestli jste u této "virtuální" zkoušky prospěli. Poznámka: tvůrce programu neručí za vaše znalosti a nemůže garantovat úspěch při zkouškách. Složení zkoušek podléhá vyhláškám a více informací získáte na stránkách www.ctu.cz

Na zkoušky se můžete přihlásit pomocí formulářů dostupných zde:

Software je zasílán elektronicky emailem.

406 Kč

Soubor testových otázek je pomůckou pro získání průkazu:

Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)

Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech).

Zkoušky operátora LRC sestávají z této písemné části, dále ústní zkoušky a praktické zkoušky z anglického jazyka. Program pomáhá naučit se správné odpovědi pro první část písemné zkoušky, kerá se provádí na ČTÚ formou testu. Písemná část testů se skládá ze 3 oblastí a tento program připravuje první z nich, tj. radiokomunikační provoz. Další dva programy pro LRC zkoušky najdete také u nás v obchodě Marine4U.cz.

Specifikace
Tato aplikace vám podle vámi zvoleného typu pokládá náhodně nebo sousledně otázky, které se vyskytují u zkoušek.

ČTÚ ve vyhlášce č. 157/2005 Sb., zveřejňuje pouze správné odpovědi, proto nesprávné si autoři museli vymýšlet tak, aby se zkoušený musel skutečně zamyslet, která odpověď je správná. Nesprávné odpovědi u reálného testu se ale proto mohou lišit. Správné odpovědi jsou ale totožné se zveřejněnými správnými odpovědi ve zmíněné vyhlášce.

Na konci nebo kdykoliv v průběhu testu máte možnost vyhodnotit svoje odpovědi a zjistit, jestli jste u této "virtuální" zkoušky prospěli. Poznámka: tvůrce programu neručí za vaše znalosti a nemůže garantovat úspěch při zkouškách. Složení zkoušek podléhá vyhláškám a více informací získáte na stránkách www.ctu.cz

Na zkoušky se můžete přihlásit pomocí formulářů dostupných zde:

Software je zasílán elektronicky emailem.

406 Kč

Soubor testových otázek je pomůckou pro získání průkazu:

Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC)

Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech).

Zkoušky operátora LRC sestávají z této písemné části, dále ústní zkoušky a praktické zkoušky z anglického jazyka. Program pomáhá naučit se správné odpovědi pro první část písemné zkoušky, kerá se provádí na ČTÚ formou testu. Písemná část testů se skládá ze 3 oblastí a tento program připravuje první z nich, tj. Elektrotechnika a radiotechnika. Další dva programy pro LRC zkoušky najdete také u nás v obchodě Marine4U.cz.

Specifikace
Tato aplikace vám podle vámi zvoleného typu pokládá náhodně nebo sousledně otázky, které se vyskytují u zkoušek.

ČTÚ ve vyhlášce č. 157/2005 Sb., zveřejňuje pouze správné odpovědi, proto nesprávné si autoři museli vymýšlet tak, aby se zkoušený musel skutečně zamyslet, která odpověď je správná. Nesprávné odpovědi u reálného testu se ale proto mohou lišit. Správné odpovědi jsou ale totožné se zveřejněnými správnými odpovědi ve zmíněné vyhlášce.

Na konci nebo kdykoliv v průběhu testu máte možnost vyhodnotit svoje odpovědi a zjistit, jestli jste u této "virtuální" zkoušky prospěli. Poznámka: tvůrce programu neručí za vaše znalosti a nemůže garantovat úspěch při zkouškách. Složení zkoušek podléhá vyhláškám a více informací získáte na stránkách www.ctu.cz

Na zkoušky se můžete přihlásit pomocí formulářů dostupných zde:

Software je zasílán elektronicky emailem.

406 Kč
Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 2820 e-shop systém banan.cz