Námořní jachting

585Kč

Skripta zahrnují základy angličtiny, námořní právo, colreg, navigaci, meteorologii, nautiku a základy zdravotní péče.

Skripta byla schválena Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 9.1.1998 pod č.j. 22 762/96-0140


---------- Angličtina --------------------------------------------------------------------

Základy angličtiny - slovník 11


---------- Námořní právo --------------------------------------------------------------

1. Základy námořního práva 19

1.1. Rozdělení mořských vod 19

1.2. Mořské vnitřní vody 19

1.3. Pobřežní vody (teritoriální moře) 20

1.4. Volné moře 21

2. Organizace záchranné služby na moři 21

Zkušební otázky 24

Odpovědi na zkušební otázky 25

I. Zákon č, 61/2000 Sb. 25

II. Vyhláška č. 277/2000 Sb. 27

III. Vyhláška č. 278/2000 Sb. 28


---------- COLREG ---------------------------------------------------------------------

Část A - všeobecná ustanovení 31

Pravidlo 1 – Použití 31

Pravidlo 2 – Odpovědnost 31

Pravidlo 3 - Všeobecné definice 32

Část B - Pravidla pro plavbu a manévrování 33

KAPITOLA I - Plavba lodí za jakýchkoliv podmínek viditelnosti 33

Pravidlo 4 – Platnost 33

Pravidlo 5 – Pozorování 33

Pravidlo 6 - Bezpečná rychlost 33

Pravidlo 7 - Nebezpečí srážky 34

Pravidlo 8 - Činnost pro zabránění srážce 34

Pravidlo 9 - Úzké plavební dráhy 35

Pravidlo 10 - Systémy rozdělení plavby 36

KAPITOLA II - Plavba lodí ve vzájemném dohledu 37

Pravidlo 11 - Použití 37

Pravidlo 12 - Plachetnice 37

Pravidlo 13 - Předjíždění 37

Pravidlo 14 - Lodě plující přímo proti sobě 37

Pravidlo 15 - Křižování 38

Pravidlo 16 - Činnost lodě uvolňující cestu 38

Pravidlo 17 - Činnost lodě, které je uvolňována cesta 38

Pravidlo 18 - Vzájemné povinnosti lodí 38

KAPITOLA III - Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnosti 39

Pravidlo 19 - Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnosti 39

Část C - Světla a znaky 40

Pravidlo 20 - Použití 40

Pravidlo 21 - Definice 40

Pravidlo 22 - Viditelnost světel 40

Pravidlo 23 - Loď se strojním pohonem za plavby 41

Pravidlo 24 - Vlečení a tlačení lodí

Pravidlo 25 - Plachetnice a veslice za plavby 43

Plavidlo 26 - Rybářské lodě 44

Pravidlo 27 - Neovladatelné lodě nebo lodě s omezenou manévrovací schopností 44

Pravidlo 28 - Plavidla omezovaná svým ponorem 45

Pravidlo 29 - Lodivodská plavidla 46

Pravidlo 30 - Zakotvená plavidla a plavidla nasedlá na dno 46

Pravidlo 31 - Hydroplány a LVPE letadla 46

Část D - Zvukové a světelné signály 47

Pravidlo 32 - Definice 47

Pravidlo 33 - Zařízení k podávání zvukových signálů 47

Pravidlo 34 - Manévrové a výstražné signály 47

Pravidlo 35 - Zvukové signály při snížené viditelnosti 48

Pravidlo 36 - Signály pro upoutání pozornosti 49

Pravidlo 37 - Nouzové signály 50


---------- Navigace ---------------------------------------------------------------------

1. Základní informace o Zemi 51

1.1. Odetení polohy z mapy 53

1.2. Vynesení polohy do mapy 53

1.3. Rozdíl zempisné šíky a délky 54

2. Základní informace o mapách 55

3. Jednotky měr na moři 58

4. Měření rychlosti na plavidle 63

5. Měření hloubky 64

6. Měření směru na jachtě 65

6.1. Čtvrtokružní systém značení sěmru 66 6.2. Vynášení sěmru do mapy 66

6.3. Plavba po rovnoběžce 67

7. Magnetizmus Země 69

8. Deviace 72

9. Kurzy 74

10. Náměry 77

11. Poloha plavidla 79

12. Působení větru na plavidlo 83

13. Značení mořských vodních cest - systém IALA 85

14. Mezinárodní vlajkový kód 86

15. Spis Světel - List of Lights 87

16. Nautické publikace 95


---------- Meteorologie ----------------------------------------------------------------

Úvod 97

1. Atmosféra Země 98

2. Základní meteorologické prvky a jevy 99

2.1. Tlak vzduchu 99

2.2. Teplota vzduchu 99

2.3. Vlhkost vzduchu 99

3. Teplotní zvrstvení atmosféry 101

4. Oblaky a jejich druhy 106

4.1. Co vyčteme z oblaků 109

4.2. Druhy srážek z jednotlivých oblaků 111

4.3. Mlha 111

5. Vítr 112

5.1. Pozorování směru a síly větru 114

5.2. Beaufortova stupnice 115

5.3. Struktura větru v přízemní vrstvě 115

6. Všeobecná cirkulace atmosféry 116

6.1. Tropické cyklony 119

6.2. Lokální větry 120

7. Vzduchové hmoty a atmosférické fronty 122

8. Atmosférické fronty 124

8.1. Teplá fronta 124

8.2. Studená fronta 126

8.3. Okluzní fronta 127

8.4. Stacionární fronta 129

9. Tlakové útvary 130

9.1. Tlaková níže - Low 130

9.2. Tlaková výše - High 132

9.3. Brázda nízkého tlaku - Trough 132

9.4. Hřeben vysokého tlaku vzduchu - Ridge 133

9.5. Sedlo - Col 133

9.6. Počasí v oblasti tlakové níže 133

10. Synoptické mapy 135

11. Předvídání počasí na základě vlastního pozorování 136


---------- Nautika -----------------------------------------------------------------------

1. Úvod 137

2. Základní názvosloví a instalace 138

2.1. Názvosloví částí plavidla 138

2.2. Pod palubou 141

2.4. Materiály trupu jachty 142

2.5. Kormidelní zařízení 143

2.6. Ventilace 144

2.7. Toaleta na jachtě 144

2.8. Elektrická instalace 145

2.9. Takeláž 146

2.10. Typy plachetnic 148

2. 11. Druhy plachet 148

2.12. Základní typy plavidel 150

3. Práce na palubě 151

3.1. Druhy lan 151

3.2. Syntetická lana 151

3.2. Práce s lany 153

3.4. Ocelová lana 155

3.5.Fendry 156

3.6. Zásady vyvazování 156

3.7. Vyvázání na mooringu 157

4. Kotvení 159

4.1. Druhy kotev, velikost kotvy 159

4.2. Zásady kotvení 160

4.3. Stání na dvou kotvách 161

4.4. Vyproštění kotvy ze dna 163

5. Zajištění plavby 164

5.1. Kontrola technického stavu 164

5.2. Množství zásob 165

5.3. Služby na jachtě 166

6. Bezpečnost na jachtě 167

6.1. Záchranná vesta 167

6.2. Bezpečnostní pás 167

6.3. Záchranná podkova a značkovací boje 167

6.4. Záchranný vor 168

6.5 Radarový odražeč 169

6.6. Protipožární prostředky 170

6.7. Pyrotechnické prostředky 170

6.8. Spolupráce se záchranným plavidlem a vrtulníkem 171

7. Použití motoru na jachtě 173

7.1. Druhy motorů, základní údržba 173

7.2. Působení lodní vrtule 175

7.3. Základní manévry 176

7.4. Vlečení 177

8. Zásady pohybu plachetnice 179

8.1. Síly a odpory působící na plachetnici za plavby 179

8.2. Stavění plachet 180

8.3. Obrat proti větru a s větrem 181

8.4. Kurzy vzhledem k větru 182

8.5. Návětrnost a závětrnost 183

8.6. Manévry u nábřeží 184

9. Stabilita jachty 186

10. Mimořádné situace 187

10.1. Muž přes palubu 187

10.2. Nasednutí na mělčinu 189

11. Plavba ve ztížených podmínkách 191


---------- První pomoc ----------------------------------------------------------------

1. Výkony zachraňující život 195

1.1. Dýchání 196

1.2. Resuscitace (oživování) 198

1.3. Resuscitace dvěma školenými zachránci 202

2. Krev a krevní oběh 206

3. Tonutí 209

3.1. Otrava oxidem uhelnatým 210

4. Rány a krvácení 211

4.1. Jak tělo reaguje na poranění 213

4.2. Prudké zevní krvácení 213

4.3. Krvácení z ucha 215

4.4. Pronikající poranění hrudníku 216

5. Šok 218

6. Mdloba 219

7. Srdeční mrtvice 220

8. Vyšetření a ošetření postiženého v bezvědomí 221

9. Zlomeniny 223

9.1. Zlomeniny lebky 225

9.2. Otevřené zlomeniny 227

9.3. Zlomeniny v oblasti trupu 227

9.4. Prolomený hrudník 228

9.5. Podvrknutí 229

9.6. Vymknutí 230
10. Popáleniny a odřeniny 231
11. Podchlazení 235
12. Tepelný úpal 236
13. Otravy 237
14. Anafylaktický šok 239


Přidat do košíku:

  • Kód: NamJachting2


Tento produkt byl přidán dne Čtvrtek 12. únor 2009.

Vaše IP adresa je: 54.92.182.0