Sbírka příkladů z navigace

363Kč

Sbírka příkladů z navigace

Učební skripta jsou určena všem účastníkům přípravných kurzů námořního jachtingu. Je rovněž vhodná při samostudiu předmětu navigace. Oblast plavby C,B.

Součástí příručky je cvičná mapa a navigační trojúhelník.


Sbírka příkladů za navigace - obsah script - strana:

Poloha plavidla, jedntky měr na moři 7

Odečtení polohy z mapy 7

Vynesení polohy do mapy 9

Rozdíl zaměpisné šířky a dělky 10

Jednotky měr na moři 12

Vynášení směru do mapy 12

Výpočet upluté trasy a výpočet času, zajaký uplujeme danou vzdálenost 14

Čtvrtokružní systém značení směru 15

Plavba po rovnoběžce 16

Náměr a poloha z náměrů 18

Poloha z nesoučasných náměrů na jeden objekt 20

Magnetizmus Země 21

Magnetizmus plavidla 23

Deklinace a deviace v praxi 24

Vliv větru na kurz plavby 27

Plavba v proudu 31

Určení parametrů přílivového proudu z mapy 35

Přílivy a odlivy 39

Určení výšky přílivu pro daný čas v Standard Port 40

Určení času pro danou výšku přílivu v Standard Port 41

Secondary Ports 42

Plavba po loxodormě 46

Loxodormický trojúhelník 47

Merkatorův trojúhelník 49

Radarové nákresy - základní informace 53

Radar jako antikolizní zařízení 54

Kurz a rychlost druhého plavidla 55

IALA 57

Odpovědi k příkladům 59

Příloha - Meridional Parts 65


Přidat do košíku:

  • Kód: SbirPriNav


Tento produkt byl přidán dne Čtvrtek 12. únor 2009.

Vaše IP adresa je: 54.81.110.186