MaxSea Routing modul

5.572Kč

Jsme distributory špičkového programu MaxSea uznávaném profesionály jako vrchol používaný pro navigaci. 

MaxSea Routing modul umožňuje "skutečný" routing trasy její optimalizací vzhledem na předpověď o počasí, poláru lodě a sady plachet, předpověď proudů, výšky vln, případně s omezením na max. vítr ve kterém má loď plout,...

Extrémní vítr může plavbu výrazně zpomalit, ale co je důležitější, prostředí plavby se stane nebezpečným pro loď a celou její posádku. Proto je také routing program MaxSea velmi bezpečný. Algoritmus routování se automaticky vyhýbá oblastem s výskytem nastavených max. větrných podmínek a nepošle loď s posádkou do takto nebezpečných kurzů.


Unikátní metoda výpočtu optimální trasy (routing vyvinutý společností MaxSea) je založena na výpočtu a zobrazení isochron. Isochrony jsou definovány jako skupiny bodů, kterých může loď dosáhnout za stejný časový úsek v závislosti na počasí a rychlosti lodě. Rychlost lodě je proměnná, která se získává z polárního diagramu zobrazujícím závislost rychlosti lodě na rychlosti větru při daném úhlu náběhu.

Například pokud je rozdíl mezi 2 isochronami 3 hodiny, první isochrona představuje kam může loď doplout za 3 hodiny, druhá isochrona ukazuje kde bude loď po 6ti hodinách plavby, třetí ukazuje kde bude po 9ti hodinách, atd.

Tvar zobrazených isochron pak představuje zobrazení globálních podmínek pro plavbu. Pokud tedy vidíme na obrázku na západě hustší síť isochron a naopak na východě větší odstup isochron, pak východní část bude představovat lepší podmínky pro plavbu.jasně červená čára tak ukazuje optimální trasu plavby.

Popíšeme si následující příklad trasy a zobrazení. Žluté čáry představují isochrony. Barvy plochy představují teplotu na povrchu moře. Velké žluté šipky zobrazují mořské proudy, tenké šipky zobrazují směr a sílu větru.


Na následujícím obrázku je jasně zřetelné, že na počátku trasy se isochrony rozšiřují směrem na východ. Širší rozestup isochron znamená, že za stejný čas loď upluje větší vzdálenost. Proto optimální trasa vybrala východní směr, a využívá těchto lepších podmínek.


Program MaxSea tak pomáhá navigátorovi myslet dopředu s ohledem na předpověď počasí a vymýšlí optimální variantu trasy. Protože se předpověď může rychle změnit nebo může být nepřesná, MaxSea poskytuje navigátorům ty nejlepší nástroje aby se trasa znovu optimalizovala a přepočítala.

Optimalizace trasy pomocí programu MaxSea poskytuje kapitánovi či navigátorovi řadu výkonných nástrojů pro správná rozhodnutí tak, aby plavba byla bezpečná a co nejlépe strategicky naplánovaná.

Video k produktu:
Přidat do košíku:

  • Kód: MaxSeaRoutingModul


Tento produkt byl přidán dne Pátek 18. březen 2011.

Vaše IP adresa je: 54.224.11.137